Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'veloz' apareix 5 vegades a 3 documents
'jorge' apareix 3 vegades a 3 documents


La Educación en el siglo XXI . Retos y recursos para afrontarlos  - González, Fermín ; Guardián, Beatriz ; Veloz, Jorge ; Rodríguez Iovanna ; Veloz, Efren ; Ballester, Antoni
Font: IN 2011, vol. 3, núm. 1, pp. 011-028
Resum: Els extraordinaris canvis experimentats en les dues últimes dècades i, com a conseqüència, els desafiaments que planteja la societat del coneixement i de la informació requereixen una ràpida i intel•ligent reacció del sistema educatiu. Pocs dubten que el rol clàssic del professor ha de canviar per adaptar-se a aquest nou marc, la nostra tesi és que els mapes conceptuals i el diagrama V, constitueixen un sòlid suport en el qual podem recolzar-nos per a la millora de la docència, de la investigació i de la gestió i, en definitiva, per abordar amb èxit tan apassionants desafiaments. Així, mitjançant la utilització d'aquestes eines generam persones amb recursos per treballar autònomament, flexibles, crítiques, capacitades per donar respostes ràpides a les qüestions, amb elevada autoestima i en qui es pot confiar., Los extraordinarios cambios experimentados en las dos últimas décadas y, como consecuencia, los desafíos que plantea la sociedad de conocimiento y de la información requieren la necesidad de una rápida e inteligente reacción del sistema educativo. Pocos dudan de que el rol clásico del profesor tiene que cambiar para adaptarse a este nuevo marco, nuestra tesis es que los mapas conceptuales y el diagrama UVE, constituyen un sólido soporte en el que apoyarnos para la mejora de la docencia, investigación y de la gestión y, en suma, para abordar con éxito tan apasionantes desafíos. Así, mediante la utilización de estas herramientas generamos personas con recursos para trabajar autónomamente, flexibles, críticas, capacitadas para dar respuestas rápidas a las cuestiones, con elevada autoestima y en las que se pueda confiar.
Identificador: ISSN: 1989-0966
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 2.016273 - 9 p. - Ver registro completo