Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

j (2) pedro (2) fernandez (2) pardo (1)


Presentación de las actividades que lleva a cabo el grupo ORIÓN de investigación del área de óptica de la Universidad de Extremadura  - Suero López, M. Isabel ; Pérez Rodríguez, Ángel Luis ; Pardo Fernández, Pedro J. ; Martínez Borreguero, Guadalupe
Font: IN 2011, vol. 3, núm. 1, pp. 107-124
Resum: Per ser conseqüents amb la nostra línia de treball d'innovació en l’ensenyament de la física i amb la línia editorial d'aquesta revista, aquest article sobre els treballs d'innovació i investigació educativa del nostre grup Orión d’investigació, es presenta en forma de mapa conceptual. La millor manera de llegir-lo és, si es té instal·lat el CmapTools a l'ordinador, visitar el lloc Cmap Universitat d'Extremadura (Espanya) i entrar a la carpeta Investigaciones del Grupo Orión. Encara que d'una forma una mica més limitada (no es podran obrir els Post-its aclaridors que hi apareixen), també pot llegir-se anant a l'adreça web: i entrant a la carpeta indicada. Per qualsevol d'aquests dos procediments s'arriba al mapa conceptual que apareix més endavant i que resumeix les activitats del nostre grup. En aquest mapa apareixen multitud de vincles que porten als resultats dels diferents treballs duts a terme., Para resultar consecuentes con nuestra línea de trabajo de Innovación en la Enseñanza de la Física y con la línea editorial de esta revista, este artículo sobre los trabajos de Innovación e Investigación Educativa de nuestro Grupo Orión de Investigación, se presenta en forma de Mapa Conceptual. La mejor forma de leerlo es, si se tiene instalado CmapTools en el ordenador, visitar el Sitio Cmap “Universidad de Extremadura (España)” y entrar en la carpeta “Investigaciones del Grupo Orión”. Aunque de una forma algo más limitada (no se podrán abrir los post-it aclaratorios que aparecen), también puede leerse yendo a la dirección Web: http://grupoorion.unex.es:8001 y entrando en la carpeta antes indicada. Por cualquiera de estos 2 procedimientos se llega al mapa conceptual que aparece más adelante y que resume las actividades de nuestro grupo. En dicho mapa aparecen multitud de vínculos que llevan a los resultados de los diferentes trabajos llevados a cabo.
Identificador: ISSN: 1989-0966
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.4215946 - 19 p. - Ver registro completo