Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

The following terms are too common and have been excluded from the search: a

j (2) socias (1) munoz (3)


L’activitat física i l’esport com a mitjà d’integració social i transmissió de valors a joves socialment desfavorits  - Muñoz Socias, A. J
Font: IN 2011, vol. 2, núm. 2, pp. 019-038
Resum: Aquest treball analitza la influència que pot tenir l’aplicació d’un programa d’educació física i esport a joves socialment desfavorits o en risc d’exclusió social. A partir de projectes i estudis d’aquest tipus ens centram en la millora de la convivència social i la transmissió de valors personals i socials. En primer lloc, es fa un estudi dels beneficis o potencialitats que podem extreure de la pràctica d’activitat física a nivell social. De la mateixa manera, es revisa la utilitat de l’activitat física i l’esport com a fenomen sociocultural educatiu i transmissor de valors personals i socials. Finalment, es realitza una proposta d’intervenció pràctica basada en jocs col•lectius i anàlisi de les conductes aparegudes; que ens permet concloure que l’aplicació d’un programa dirigit d’educació física i esport per joves socialment desfavorits té bastantes possibilitats d’èxit quant a la millora de la convivència social i la transmissió de valors., Este trabajo analiza la influencia que puede tener la aplicación de un programa de ecuación física y deporte a jóvenes socialmente desfavorecidos o en riesgo de exclusión social. A partir de proyectos y estudios de este tipo nos centramos en la mejora de la convivencia social y la transmisión de valores personales. En primer lugar, se hace un estudio de los beneficios y potencialidades que podemos extraer de la práctica de la actividad física a nivel social. De igual modo, se revisa la utilidad de la actividad física y del deporte como fenómeno sociocultural y educativo y como transmisor de valores personales y sociales. Finalmente, se realiza una propuesta de intervención práctica basada en juegos colectivos y análisis de las conductas aparecidas; que nos permiten concluir que la aplicación de un programa dirigido de educación física y deporte para jóvenes socialmente desfavorecidos tiene muchas posibilidades de éxito en cuanto a la mejora de la convivencia social y la transmisión de valores.
Identificador: ISSN: 1989-0966
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.539234 - 21 p. - Ver registro completo