Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

dols (1) salas (1) aina (2)


La música d'enconar vint-i-cinquè aniversari de l'Escola de Música (mètode Ireneu Segarra) de Palma o la maduresa d'un projecte centrat en l'educació - Dols Salas, Aina
Font: IN 2008, vol. 1, núm. 0, p. 225-236
Resum: Aquest curs 2007-2008 se celebra el vint-i-cinquè aniversari de l’Escola de Música Mètode Ireneu Segarra de Palma. Aquesta efemèride ens ofereix el punt de partida que ens permetrà reflexionar sobre el mètode fundat pel pare Ireneu Segarra i l’aprenentatge de la música en general; conèixer l’evolució del centre al llarg d’aquests anys i plantejar-nos els reptes de futur de la institució i de l’aprenentatge de la música a Mallorca al segle XXI, Este curso 2007-2008 se celebra el veinticinco aniversario de la Escuela de Música (Mètode Ireneu Segarra), de Palma. Esta efeméride nos ofrece el punto de partida que nos permitirá reflexionar sobre el método fundado por el padre Ireneu Segarra y el aprendizaje de la música en general; conocer la evolución del centro a lo largo de todos estos años y plantearnos los retos de futuro de la institución y del aprendizaje de la música en Mallorca en el siglo XXI
Identificador: ISSN: 1989-0966
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.8858066 - 13 p. - Ver registro completo