Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'catalina' apareix 4 vegades a 4 documents
'homar' apareix 2 vegades a 1 document


Editorial La resposta de la pràctica psicomotriu als reptes educatius de la societat actual - Homar Homar, Catalina
Font: IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 006-009
Identificador: ISSN: 1989-0966
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 6.630394 - 4 p. - Ver registro completo