Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

maria (6) oliver (4) palou (1)


Estudio de la opinión del profesorado y del alumnado sobre la implantación de créditos europeos en la educación superior  - Montaño Moreno, Juan José ; Palou Oliver, Maria
Font: IN 2008, vol. 1, núm. 0, p. 25-46
Resum: El propòsit del present treball és, en primer lloc, descriure els aspectes fonamentals de l’espai europeu d’educació superior (EEES) i, en segon lloc, conèixer l’opinió del professorat i de l’alumnat sobre les experiències de la implantació del crèdit europeu realitzades a la Universitat de les Illes Balears, durant l’any acadèmic 2006-2007, en el primer curs de les titulacions següents: Història de l’Art, Enginyeria Tècnica Agrícola, Matemàtiques, Psicologia i Química. Respecte al professorat, s’analitza la valoració sobre la metodologia utilitzada, el nivell d’aprenentatge assolit per l’alumnat, el grau d’adequació de l’avaluació respecte a les competències proposades i el nivell de coordinació del professorat que pertany a les assignatures de la titulació. Respecte a l’alumnat, s’analitza el grau de satisfacció sobre el nivell d’aprenentatge adquirit, el sistema d’avaluació utilitzat i els recursos materials i d’infraestructures dels quals s’ha disposat., El propósito del presente trabajo es, en primer lugar, describir los aspectos fundamentales del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y, en segundo lugar, conocer la opinión del profesorado y del alumnado sobre las experiencias de implantación del crédito europeo realizadas en la Universidad de las Islas Baleares, durante el año académico 2006-2007, en el primer curso de las siguientes titulaciones: Historia del Arte, Ingeniería Técnica Agrícola, Matemáticas, Psicología y Química. Respecto al profesorado, se analiza la valoración acerca de la metodología utilizada, el nivel de aprendizaje alcanzado por el alumnado, el grado de adecuación de la evaluación respecto de las competencias propuestas y el nivel de coordinación del profesorado perteneciente a las diferentes asignaturas de la titulación. Respecto al alumnado, se analiza el grado de satisfacción acerca del nivel de aprendizaje adquirido, el sistema de evaluación utilizado y los recursos materiales y de infraestructuras de los que se ha dispuesto.
Identificador: ISSN: 1989-0966
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Rellevància comparativa: 4.5608163 - 23 p. - Ver registro completo