Registro completo
Títol:     EditorialLa resposta de la pràctica psicomotriu als reptes educatius de la societat actual
Autor/es Homar Homar, Catalina
Font:  IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 006-009
Identificador:  ISSN: 1989-0966
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess