Registro completo
Títol:     Cap a una educació plurilingüe: una proposta d’investigació-acció
Autor/es Rosselló Lozano, Virginia
Matèries en català: Educació
Matèries en anglès: Education
Resum:  Aquest article té l’objectiu de presentar una formació de professorat en els principis de l’educació plurilingüe i pluricultural, així com d’oferir una proposta d’intervenció didàctica amb materials i recursos per a promoure el seu desenvolupament. Després d’haver plantejat el projecte i la seva organització en forma de seminari, l’article exposa dues unitats didàctiques que mostren activitats concretes per a treballar la diversitat lingüística i cultural a les aules. ; Este artículo tiene como objetivo presentar una formación de profesorado en los principios de educación plurilingüe y pluricultural, así como ofrecer una propuesta de intervención didáctica con materiales y recursos para promover su desarrollo. Después de haber planteado el proyecto y su organización en forma de seminario, el artículo expone dos unidades didàcticas que presentan actividades concretas para trabajar la diversidad lingüística y cultural en las aulas.
Font:  IN 2011, vol. 2, núm. 2, pp. 001-018
Identificador:  ISSN: 1989-0966
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess