Registro completo
Títol:     Anàlisi de les realitats educatives als primers anys des d'una perspectiva social, política, cultural i ètica
Autor/es Vila, Ignasi
Matèries en català: Educació ; Ciències Socials
Matèries en anglès: Education ; Social sciences
Font:  IN 2009, vol. 2, núm. 1, pp. 009-010
Identificador:  ISSN: 1989-0966
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess