Registro completo
Títol:     Automatismes en l’adquisició de la lectura a l’educació infantil
Autor/es Pintado, Joan Miquel
Matèries en català: Educació ; Lectura (Educació infantil)
Matèries en anglès: Education ; Reading (Preschool)
Resum:  Amb aquest article vull donar a conèixer que la lectura no és sols la codificació de les lletres o els signes (orals i/o escrits); la “lectura ben feta” va més enllà, la persona que té el concepte de lectura com una codificació de signes oblida que si podem llegir és perquè el cervell, a més de la codificació, crea unes vies que ens permeten accedir a una sèrie d’eines (que s’han d’automatitzar i d’aquí el títol de l’article) per a un accés ràpid i segur als significats i les seves relacions amb la “vida de qui llegeix”: és el lector qui escriu el llibre. Es pot pensar que això és impossible als tres anys, però és l’època ideal per a aquest aprenentatge (el nin conserva la figura del dibuix), a l’article podem trobar quatre grans apartats: la lectura d’imatges; iniciar els traços amb el llapis; després miram els efectes sonors de determinades paraules; i una quarta i darrera etapa consisteix a formar frases completes amb paraules completes utilitzant els elements més propers i reals per arribar als més abstractes. ; Con este artículo quiero dar a conocer que la lectura no es sólo la codificación de las letras o signos (orales i/o escritos), la «lectura bien hecha» va más allá, la persona que tiene el concepto de lectura como un acto de codificación de signos olvida que si podemos leer es porque el cerebro, además de la codificación, crea una vías que nos permiten acceder a una serie de herramientas (que deben ser automatizadas i de aquí el título del artículo) para un acceso rápido i seguro a los significados i sus relaciones con la «vida del que lee»: es el lector el que escribe el libro. Se puede pensar que esto es imposible a los tres años, pero es la época ideal para este aprendizaje (el niño conserva la imagen del dibujo); en el artículo podemos diferenciar cuatro grandes apartados: la lectura de imágenes; el inicio de los trazos con el lápiz; después miramos los efectos sonoros de determinadas palabras y sus significados; y por último, en una cuarta etapa, formamos frases completas con palabras completas utilizando los elementos más cercanos y reales para llegar a los más abstractos.
Font:  IN 2009, vol. 1, núm. 1, p. 69-90
Identificador:  ISSN: 1989-0966
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess