Registro completo
Títol:     La formación permanente del profesorado universitarioestado de la cuestión
Autor/es Pinya Medina, Carme
Matèries en català: Educació
Matèries en anglès: Education
Resum:  La finalitat d’aquest article és fer un breu recorregut sobre l’estat de la qüestió de la formació permanent del professorat universitari a l’àmbit espanyol. Per aquest motiu, s’ha establert com a criteri d’anàlisi les diferents modalitats formatives: cursos, seminaris, tallers, cursos de llarga durada, formació del professorat novell, assessorament i altres tipus d’oferta formativa que es duen a terme a les diferents universitats d’aquest país. Aquest recorregut ve acompanyat d’una revisió de la literatura especialitzada amb propostes de millora i alguns reptes de futur. ; La finalidad de este artículo es realizar un breve recorrido sobre el estado de la cuestión de la formación permanente del profesorado universitario en el ámbito español. Para ello, se ha establecido como criterio de análisis las diferentes modalidades formativas: cursos, seminarios, talleres, cursos de larga duración, formación para profesorado novel, asesoramiento y otras tipologías de oferta formativa que se llevan a cabo en las distintas universidades de este país. Este recorrido se acompaña de una revisión de la literatura especializada del tema y finaliza con unas propuestas de mejora y algunos retos de futuro.
Font:  IN 2008, vol. 1, núm. 0, p. 3-24
Identificador:  ISSN: 1989-0966
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess