Examina


Anàlisi de l’evolució i situació actual de les escoles de música i/o dansa reconegudes a les Illes Balears  - Berbel Gómez, Noemy
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 036-066 - 32 p. - Ver registro completo
Editorial  - Consell Editorial
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 006-007 - 2 p. - Ver registro completo
Educación musical: Investigamos, luego avanzamos  - Díaz Gómez, Maravillas
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 067-076 - 11 p. - Ver registro completo
El concepto “desarrollo sostenible” en los libros de texto de la Educación Secundaria Obligatoria  - Álvarez García, Olay; Sureda Negre, Jaume; Comas Forgas, Rubén
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 179-197 - 263 p. - Ver registro completo
El gènere del text de divulgació científica: una proposta d’aplicació a l’aula  - Figueiredo Maciel, Niely
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 198-216 - 20 p. - Ver registro completo
Els processos de socialització dels adolescents immigrants: la xarxa d’amistats del jovent nouvingut a Palma  - Mir Gual, Andreu
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 164-178 - 16 p. - Ver registro completo
La festa, memòria col·lectiva d’un poble. Cançons, balls i tonades de Manacor: un recurs a l’aula  - Bosch Santandreu, Aina Maria
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 008-035 - 29 p. - Ver registro completo
La tutoria a l’educació superior. Exemples i reflexions  - Alzina Seguí, Pere
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 217-249 - 34 p. - Ver registro completo
Les grafies no convencionals: una eina d’estructuració del pensament musical i de composició a l’aula d’Educació Infantil  - Carrasco Pascual, Inés
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 127-150 - 263 p. - Ver registro completo
Les pràctiques en empresa per a universitaris. Una eina per a la inserció laboral  - Cunill Mir, Francisca
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 151-163 - 14 p. - Ver registro completo
Música i embaràs: l’experiència d’un taller per a mares gestants  - Duran Bordoy, Bàrbara
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 108-126 - 263 p. - Ver registro completo
Panorama de la música a Mallorca des del final del segle XIX fins al XXI  - Reynés Florit, Arnau
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 077-107 - 32 p. - Ver registro completo
Tutorials, Satellite UIB campus of Menorca, Exhibition, Early Childhood Education  - López Martínez, Pedro Ángel; Ballester Brage, Lluís; Montaño Moreno, Juan José
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 250-261 - 13 p. - Ver registro completo