Examina


Aplicando mapas conceptuales en teoria de autómatas para evaluar aprendizaje significativo  - Veloz Ortiz, Jorge Fdo.; Veloz Ortiz, Luis Efrén; Rodríguez Moreno, Iovanna; González, Fermín
IN 2011, vol. 3, núm. 1, pp. 161-168 - 9 p. - Ver registro completo
Cap a una educació plurilingüe: una proposta d’investigació-acció  - Rosselló Lozano, Virginia
IN 2011, vol. 2, núm. 2, pp. 001-018 - 17 p. - Ver registro completo
El pensamiento de Hannah Arendt, una visión global  - Riera Díaz, Pilar
IN 2011, vol. 2, núm. 2, pp. 075-094 - 21 p. - Ver registro completo
El portafoli de l’estudiant: un model d’avaluació per als ensenyaments professionals de música  - Gil Asensio, Vicent
IN 2011, vol. 2, núm. 2, pp. 039-048 - 11 p. - Ver registro completo
El seminari d'aprenentatge significatiu de n'Antoni Ballester a l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat de les Illes Balears  - Bordoy Matamalas, Mª Antònia
IN 2011, vol. 3, núm. 1, pp. 075-092 - 19 p. - Ver registro completo
Els mapes conceptuals en el tercer cicle de l’educació primària. Una pràctica diària a l’aula  - Calviño Andreu, Celso; Sampol Fornés, Jerònia Francina
IN 2011, vol. 3, núm. 1, pp. 147-160 - 15 p. - Ver registro completo
Grupo de investigación: interdisciplinar de didáctica de las ciencias (GIDIC). Universidad Pública de Navarra  - González, Fermín M.
IN 2011, vol. 3, núm. 1, pp. 125-146 - 23 p. - Ver registro completo
La Educación en el siglo XXI . Retos y recursos para afrontarlos  - González, Fermín; Guardián, Beatriz; Veloz, Jorge; Rodríguez Iovanna; Veloz, Efren; Ballester, Antoni
IN 2011, vol. 3, núm. 1, pp. 011-028 - 9 p. - Ver registro completo
La teoría del aprendizaje significativo: una revisión aplicable a la escuela actual  - Rodríguez Palmero, Mª Luz
IN 2011, vol. 3, núm. 1, pp. 029-050 - 23 p. - Ver registro completo
La tutoria i el tutor avui  - Giner Tarrida, Antoni
IN 2011, vol. 2, núm. 2, pp. 095-102 - 9 p. - Ver registro completo
Las Competencias y/o Capacidades básicas  - Pintado, Joan Miquel
IN 2011, vol. 2, núm. 2, pp. 049-074 - 27 p. - Ver registro completo
Los mapas conceptuales como organizadores del proceso de enseñanza-aprendizaje: los itinerarios de aprendizaje  - Salinas, Jesús; Benito, Bárbara de; Darder, Antònia
IN 2011, vol. 3, núm. 1, pp. 063-074 - 13 p. - Ver registro completo
L’activitat física i l’esport com a mitjà d’integració social i transmissió de valors a joves socialment desfavorits  - Muñoz Socias, A. J
IN 2011, vol. 2, núm. 2, pp. 019-038 - 21 p. - Ver registro completo
Perspectiva de Género un planteamiento para la Enseñanza de Compiladores mediante Mapas Conceptuales  - Rodríguez Moreno, Iovanna; Guardián Soto, Beatriz; Veloz Ortiz, Jorge; González García, Fermín
IN 2011, vol. 3, núm. 1, pp. 169-178 - 11 p. - Ver registro completo
PIDEC. Una experiencia de investigación en enseñanza de las ciencias  - Caballero Sahelices, Concesa
IN 2011, vol. 3, núm. 1, pp. 093-106 - 15 p. - Ver registro completo
UVE de Gowin instrumento metacognitivo para un aprendizaje significativo basado en competencias  - Guardian Soto, Beatriz Dolores; Ballester Balmori, Antoni
IN 2011, vol. 3, núm. 1, pp. 051-062 - 13 p. - Ver registro completo