Examina


Ajudar l’infant a esdevenir adult, ajudar l’adult a esdevenir infant. La contribució de la pràctica psicomotriu al procés de creixement i de maduració de l’infant i de l’adult  - Tagliavini, Mara
IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 123-134 - 13 p. - Ver registro completo
Alumnado trilingüe en educación secundaria  - Grisaleña, Jesús; Alonso, Esmeralda; Campo, Alejandro
IN 2008, vol. 1, núm. 0, p. 87-104 - 19 p. - Ver registro completo
Anàlisi de les realitats educatives als primers anys des d'una perspectiva social, política, cultural i ètica  - Vila, Ignasi
IN 2009, vol. 2, núm. 1, pp. 009-010 - 3 p. - Ver registro completo
Anàlisi de l’evolució i situació actual de les escoles de música i/o dansa reconegudes a les Illes Balears  - Berbel Gómez, Noemy
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 036-066 - 32 p. - Ver registro completo
Aplicando mapas conceptuales en teoria de autómatas para evaluar aprendizaje significativo  - Veloz Ortiz, Jorge Fdo.; Veloz Ortiz, Luis Efrén; Rodríguez Moreno, Iovanna; González, Fermín
IN 2011, vol. 3, núm. 1, pp. 161-168 - 9 p. - Ver registro completo
Aprendizaje integrado de contenidos y lengua AICLE - Aliaga Ugarte, Rosa
IN 2008, vol. 1, núm. 0, p. 129-138 - 11 p. - Ver registro completo
«Aprendre a estimar», un programa de prevenció de la violència de gènere destinat a les noies del centre socioeducatiu «Es Pinaret»  - Ribas Galumbo, Elisa; Escoda Trobat, Marta
IN 2009, vol. 1, núm. 1, pp. 119-128 - 11 p. - Ver registro completo
Aproximació a la mesura ECTS i disseny de mecanismes d’avaluació de les competències socio-profesionals a l’Enginyeria Tècnica Industrial  - Alorda, Tomeu; Verd Martorell, Jaume; Rodríguez-Navas González, Guillermo
IN 2009, vol. 1, núm. 1, p. 3-24 - 25 p. - Ver registro completo
Automatismes en l’adquisició de la lectura a l’educació infantil  - Pintado, Joan Miquel
IN 2009, vol. 1, núm. 1, p. 69-90 - 23 p. - Ver registro completo