Examina


Cap a una educació plurilingüe: una proposta d’investigació-acció  - Rosselló Lozano, Virginia
IN 2011, vol. 2, núm. 2, pp. 001-018 - 17 p. - Ver registro completo
Com respon la pràctica psicomotriu a les necessitats dels infants d’avui? Reflexions ètiques  - Lemenu, Philippe
IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 071-083 - 14 p. - Ver registro completo
Comprender la educación en 0-3. Algunas aportaciones desde la práctica psicomotriz  - Beñaran Arocena, Álvaro
IN 2013, vol. 4, núm. 1, pp. 021-032 - 13 p. - Ver registro completo
Contexto y contacto en el aprendizaje de lenguas extranjeras  - Juan Garau, Maria
IN 2008, vol. 1, núm. 0, pp. 047-066 - 21 p. - Ver registro completo
Contextos de colaboración familia-escuela durante la primera infancia  - Mir, Marisa; Batle, Margalida; Hernández, Marta
IN 2009, vol. 1, núm. 1, p. 45-68 - 25 p. - Ver registro completo
Cuidant els infants ben petits i les seves famílies portes obertes i mètode cangur a la unitat de neonatologia - Lluch, Verònica
IN 2009, vol. 2, núm. 1, p. 17-22 - 7 p. - Ver registro completo