Examina


Panorama de la música a Mallorca des del final del segle XIX fins al XXI  - Reynés Florit, Arnau
IN 2012, vol. 3, núm. 2, pp. 077-107 - 32 p. - Ver registro completo
Parlar i escriure per aprendre ciències socials les competències lingüístiques i la formació democràtica dels joves - González, Neus; Bosch, Dolors; Casas, Montserrat
IN 2008, vol. 1, núm. 0, p. 139-170 - 33 p. - Ver registro completo
«Parlem dels nostres infants» Grups de famílies Acompanyament i orientació per a mares i pares  - Mas, Catalina
IN 2009, vol. 2, núm. 1, p. 67-74 - 9 p. - Ver registro completo
Perquè cal canviar el model de gestió dels centres educatius per a millorar els resultats de l’aprenentatge dels alumnes  - Ras i Jansà, Joan
IN 2009, vol. 1, núm. 1, p. 37-44 - 9 p. - Ver registro completo
Perspectiva de Género un planteamiento para la Enseñanza de Compiladores mediante Mapas Conceptuales  - Rodríguez Moreno, Iovanna; Guardián Soto, Beatriz; Veloz Ortiz, Jorge; González García, Fermín
IN 2011, vol. 3, núm. 1, pp. 169-178 - 11 p. - Ver registro completo
PIDEC. Una experiencia de investigación en enseñanza de las ciencias  - Caballero Sahelices, Concesa
IN 2011, vol. 3, núm. 1, pp. 093-106 - 15 p. - Ver registro completo
Presentación de las actividades que lleva a cabo el grupo ORIÓN de investigación del área de óptica de la Universidad de Extremadura  - Suero López, M. Isabel; Pérez Rodríguez, Ángel Luis; Pardo Fernández, Pedro J.; Martínez Borreguero, Guadalupe
IN 2011, vol. 3, núm. 1, pp. 107-124 - 19 p. - Ver registro completo
Projecte escolar de Son Riera  - Gelabert, Joan
IN 2009, vol. 2, núm. 1, pp. 081-084 - 5 p. - Ver registro completo
Projecte puja’t al tren  - Vidal Fiol, Eva; Tejera Encinas, Azucena; Garcias Frau, Llúcia
IN 2009, vol. 2, núm. 1, p. 99-104 - 7 p. - Ver registro completo
Promoció i educació per a la salut en el medi escolar les escoles promotores de salut - Bennàssar, Miquel
IN 2008, vol. 1, núm. 0, pp. 237-246 - 11 p. - Ver registro completo