Grama y Cal. Revista Insular de Filología


Grama y Cal. Revista Insular de Filología

Grama y Cal. Revista Insular de Filología (ISSN 1136-0496) va néixer com una continuació a la desapareguda Caligrama que publicava el departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina de la Universitat de les Illes Balears. En sortiren 2 números compresos entre 1995 i 1998 i en va ser director Francisco J. Díaz de Castro.

Aquesta col-lecció consta de 33 articles