Examina


Grama y Cal 1995, vol. 1
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Espanyola i Moderna
ISSN: 1136-0496 ; 
Matèries en català: Filologia
Matèries en anglès: Philology
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 228 p. - 

Grama y Cal 1998, vol. 2
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Espanyola i Moderna
ISSN: 1136-0496 ; 
Matèries en català: Filologia
Matèries en anglès: Philology
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 234 p. -