Examina


Aportació a la història de la defensa del medi ambient a les Balears L'estat del medi ambient - Mayol, Joan; Rayó, Miquel
Gea quadern de la terra 1998, n. 1, pp. 024-025 - 2 p. - 
Ver registro completo
Compromís amb Balears Editorial - Consell Editorial
Gea quadern de la terra 1998, n. 1, p. 003 - 1 p. - 
Ver registro completo
Desenvolupament sostenible a la mediterrània: entre la realitat i la utopia, Seminari internacional - Consell Editorial
Gea quadern de la terra 1998, n. 1, pp. 004-005 - 2 p. - 
Ver registro completo
Educació ambiental per a un nou mil·lenni L'estat del medi ambient, Entrevista a Maria Novo - Tomàs, Bartomeu; Avellaneda, Joan
Gea quadern de la terra 1998, n. 1, p. 010 - 1 p. - 
Ver registro completo
El desenvolupament sostenible, una qüestió entre el nord i el sud L'estat del medi ambient, Entrevista a Paolo Bifani - Verd, Sebastià
Gea quadern de la terra 1998, n. 1, pp. 011-013 - 3 p. - 
Ver registro completo
L'estat del medi ambient Entrevista a Joaquín Araujo - Oliver, Antoni
Gea quadern de la terra 1998, n. 1, pp. 006-009 - 4 p. - 
Ver registro completo
Les coses que no tene preu, amb Antoni Alcover, Xavier Pastor, Joan David Tàbara, Frances Triay i Andreu Ramis L'estat del medi ambient, Taula redona - Mulet, Magdalena F.
Gea quadern de la terra 1998, n. 1, pp. 018-023 - 6 p. - 
Ver registro completo
Un aprovat mediambiental per a les Balears L'estat del medi ambient, Entrevista a Guillem Pons - Garcías, Gina
Gea quadern de la terra 1998, n. 1, pp. 014-017 - 4 p. - 
Ver registro completo