Endins : Publicació d'Espeleologia


Endins : Publicació d'Espeleologia<p>La revista <i>Endins</i> tracta el medi càrstic de les Balears que, a un arxipèlag eminentment calcari, és una part molt significativa del patrimoni natural i cultural illenc. Per conèixer aquests espais únics cal fer exhaustius estudis, que s'han anat publicant al llarg de 35 anys a les planes d'aquesta revista. La revista Endins, editada per la <a href="http://www.federaciobalearespeleologia.org/">Federació Balear d'Espeleologia</a>, és una publicació sense ànim de lucre, que ha assolit un grau de reconeixement molt alt per part de la comunitat espeleològica nacional i internacional i que l'han dut a ser considerada com una de les millors revistes científiques de l'Estat i d'Europa en espeleologia i temes relacionats amb el carst.

Aquesta col-lecció consta de 385 articles