Endins : Publicació d'Espeleologia


Endins : Publicació d'Espeleologia

 

La revista Endins tracta el medi càrstic de les Balears que, a un arxipèlag eminentment calcari, és una part molt significativa del patrimoni natural i cultural illenc. Per conèixer aquests espais únics cal fer exhaustius estudis, que s'han anat publicant al llarg de 35 anys a les planes d'aquesta revista. La revista Endins, editada per la Federació Balear d'Espeleologia, és una publicació sense ànim de lucre, que ha assolit un grau de reconeixement molt alt per part de la comunitat espeleològica nacional i internacional i que l'han dut a ser considerada com una de les millors revistes científiques de l'Estat i d'Europa en espeleologia i temes relacionats amb el carst.

Aquesta col-lecció consta de 389 articles