Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia


Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia

Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia (ISSN 0212-3169) editada pel Departament de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears, primer, i pel Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, des del 2005, va ser fundada pel seu director el Sr. Antoni Colom Cañellas l'any 1982. Publica des dels inicis, articles i monografies sobre educació en la que hi col·laboren tant professors de la mateixa Facultat d'Educació, com professors convidats d'altres universitats espanyoles i alumnes d'estudis d'Educació. Aquesta publicació es va deixar d'editar l'any 2015.

Nota: els documents no digitalitzats d'aquesta col·lecció, que es mostren en el seu format original electrònic, han estat aportats per Edicions UIB.

Aquesta col-lecció consta de 351 articles