Diario de las discusiones y actas de las Cortes


Diario de las discusiones y actas de las Cortes

Els “Diarios de las Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinàrias” varen esser la veu oficial de les Corts, i en ells es recollia tot el que es discutia a les seves reunions. Tots els plantejaments, queixes i decisions es reflectien en aquests diaris, si bé, és cert, que hi va haver situacions que no es publicaren mai.

Les sessions varen tenir lloc a l'illa de Lleó i a Càdis entre el 24 de setembre de 1810 i el 20 de setembre de 1813, i els diaris cobreixen tot el període, per la qual cosa constitueixen una font de primera mà per conèixer la situació d'Espanya a una època tan difícil com la Guerra d’Independència. Aquest fet històric, és sens dubte el punt de partida per a la nostra Edat Contemporània i el punt final de l'Antic Règim. D'aquestes Corts va sortit la Constitució de 1812, promulgada a Càdis el 19 de març de 1812, coneguda per això com “La Pepa”. Va esser considerada un baluard de la llibertat i va posar les bases per a posteriors constitucions.

La digitalització es va dur a terme per part del senyor Rafel Puigserver Pou.

Aquesta col-lecció consta de 21 articles