ExaminaDiario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 1
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1811
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 158 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 10
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1811
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 470 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 11
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1812
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 492 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 12
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1812
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 488 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 13
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1812
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 494 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 14
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1812
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 452 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 15
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1812
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 536 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 16
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1812
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 472 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 17
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1813
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 508 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 18
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1813
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 492 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 2
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1811
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 456 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 20
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1813
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 600 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 21
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1813
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 470 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 22
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1813
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 645 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 3
Espanya. Cortes de Cádiz; Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1811
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 404 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 4
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1811
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 481 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 5
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1811
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 470 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 6
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1811
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 576 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 7
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1811
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 486 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 8
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1811
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 472 p. - 


Diario de las discusiones y actas de las Cortes, tom 9
Espanya. Cortes de Cádiz
Editor:En la Imprenta Real
Any de publicació:1811
Matèries en català:
Legislació - Espanya - Revistes
Multidisciplinar
Espanya - Politica i govern - 1808/1814 - Revistes
Espanya - Política i Govern - 1808/1814 - Fonts
Matèries en anglès:
Legislation - Spain - Periodicals
Multidisciplinar
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Periodicals
Spain - Politics and Government - 1808-1814 - Sources
Notes:  Inclouen les actes de les sessions extraordinàries; L'imprenta i el lloc de publicació varien: Madrid : Imprenta Nacional , Impr. de Diego García Campoy , Minerva Española
PDF - 476 p. -