Illes Balears: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares es la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero publicada en el BOE núm. 51, de 1 de marzo de 1983. La primera reforma se produjo el 1994 publicada en el BOE, núm. 72 del 25 de marzo de 1994. La segunda modificación se produjo el 1999 publicada en el BOE, núm. 8 del 9 de enero de 1999. El Estatuto ha tenido una tercera modificación mediante la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, publicada en el BOE núm. 52 el 1 de marzo de 2007.
PDF -2 p. - 


Illes Balears: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears és la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer publicada en el BOE núm. 51, d'1 de març de 1983. La primera reforma es va produir el 1994 publicada en el BOE, núm. 72 del 25 de març de 1994. La segona modificació es va produir el 1999 publicada en el BOE, núm. 8 del 9 de gener de 1999. L'Estatut ha tingut una tercera modificació mitjançant la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, publicada en el BOE núm. 52 l'1 de març de 2007.
PDF -2 p. - 


Iñigo Urkullu Rentería (12/12/2012 - 23/11/2016) (PNV). Inbestidura diskurtsoa: 2012ko Abenduaren 12an Egindako laugarren Osoko Bilkura 10ª Legislatura (2012 - 2016)
Urkullu Rentería, Iñigo;Eusko Legebiltzarra
Diario de Sesiones del Parlamento Vasco.Data:2012

Matèries:Urkullu Rentería, Iñigo; Partido Nacionalista Vasco; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -144 p. - 


Iñigo Urkullu Rentería (12/12/2012 - 23/11/2016) (PNV). Inbestidura diskurtsoa: 2012ko Abenduaren 12an Egindako laugarren Osoko Bilkura 10ª Legislatura (2012 - 2016)
Urkullu Rentería, Iñigo;Eusko Legebiltzarra
Diario de Sesiones del Parlamento Vasco.Data:2012

Matèries:Urkullu Rentería, Iñigo; Partido Nacionalista Vasco; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -144 p. - 


Iñigo Urkullu Rentería (23/11/2016 -03/09/2020) (PNV). Inbestidura diskurtsoa: 2016ko Azaroaren 23an Egindako laugarren Osoko Bilkura 11ª Legislatura (2016 - )
Urkullu Rentería, Iñigo;Eusko Legebiltzarra
Diario de Sesiones del Parlamento Vasco.Data:2016

Matèries:Urkullu Rentería, Iñigo; Partido Nacionalista Vasco; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -138 p. - 


Iñigo Urkullu Rentería (23/11/2016 -03/09/2020) (PNV). Inbestidura diskurtsoa: 2016ko Azaroaren 23an Egindako laugarren Osoko Bilkura 11ª Legislatura (2016 - )
Urkullu Rentería, Iñigo;Eusko Legebiltzarra
Diario de Sesiones del Parlamento Vasco.Data:2016

Matèries:Urkullu Rentería, Iñigo; Partido Nacionalista Vasco; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -138 p. -