Eduardo Zaplana Hernández-Soro (16/07/1999 - 22/07/2002) (PP). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, celebrada el día 16 de Julio de 1999 5ª Legislatura (1999 - 2003)
Zaplana Hernández-Soro, Eduardo;Corts Valencianes
Diari de Sessions de les Corts Valencianes.Data:1999

Matèries:Zaplana Hernández-Soro, Eduardo; Partido Popular; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -34 p. - 


Eduardo Zaplana Hernández-Soro (16/07/1999 - 22/07/2002) (PP). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, celebrada el día 16 de Julio de 1999 5ª Legislatura (1999 - 2003)
Zaplana Hernández-Soro, Eduardo;Corts Valencianes
Diari de Sessions de les Corts Valencianes.Data:1999

Matèries:Zaplana Hernández-Soro, Eduardo; Partido Popular; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -34 p. - 


Eduardo Zaplana Hernández-Soro (30/06/1995 - 16/07/1999) (PP). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, celebrada el día 30 de Junio de 1995 4ª Legislatura (1995 - 1999)
Zaplana Hernández-Soro, Eduardo;Corts Valencianes
Diari de Sessions de les Corts Valencianes.Data:1995

Matèries:Zaplana Hernández-Soro, Eduardo; Partido Popular; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -35 p. - 


Eduardo Zaplana Hernández-Soro (30/06/1995 - 16/07/1999) (PP). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, celebrada el día 30 de Junio de 1995 4ª Legislatura (1995 - 1999)
Zaplana Hernández-Soro, Eduardo;Corts Valencianes
Diari de Sessions de les Corts Valencianes.Data:1995

Matèries:Zaplana Hernández-Soro, Eduardo; Partido Popular; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -35 p. - 


Emiliano García-Page Sánchez (01/07/2015 - 2/07/2019) (PSOE). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, celebrada los días 30 de Junio y 1 de Julio de 2015 9ª Legislatura (2015 - )
García-Page Sánchez, Emiliano;Cortes de Castilla - La Mancha
Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla - La Mancha.Data:2015

Matèries:García-Page Sánchez, Emiliano; Partido Socialista Obrero Español; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -62 p. - 


Emilio Eiroa García (11/07/1991 - 15/09/1993) (PAR). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, primera reunión: martes, 9 de Julio de 1991 3ª Legislatura (1991 - 1995)
Eiroa García, Emilio;Cortes de Aragón
Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón.Data:1991

Matèries:Eiroa García, Emilio; Partido Aragonés Regionalista; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
unknown


Emilio Pérez Touriño (29/07/2005 - 16/04/2009) (PSOE). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, primeira reunión: 27 de Xullo de 2005 7ª Legislatura (2005 - 2009)
Pérez Touriño, Emilio;Parlamento de Galicia
Diario de Sesións do Parlamento de Galicia.Data:2005

Matèries:Pérez Touriño, Emilio; Partido Socialista Obrero Español; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -20 p. - 


Emilio Pérez Touriño (29/07/2005 - 16/04/2009) (PSOE). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, primeira reunión: 27 de Xullo de 2005 7ª Legislatura (2005 - 2009)
Pérez Touriño, Emilio;Parlamento de Galicia
Diario de Sesións do Parlamento de Galicia.Data:2005

Matèries:Pérez Touriño, Emilio; Partido Socialista Obrero Español; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -20 p. - 


Esperanza Aguirre Gil de Biedma (15/06/2011 - 26/09/2012) (PP). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, celebrada los días 14 y 15 de Junio de 2011 9ª Legislatura (2011 - 2015)
Aguirre Gil de Biedma, Esperanza;Asamblea de Madrid
Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid.Data:2011

Matèries:Aguirre Gil de Biedma, Esperanza; Partido Popular; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -104 p. - 


Esperanza Aguirre Gil de Biedma (19/07/2007 - 15/06/2011) (PP). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, celebrada los días 18 y 19 de Junio de 2007 8ª Legislatura (2007 - 2011)
Aguirre Gil de Biedma, Esperanza;Asamblea de Madrid
Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid.Data:2007

Matèries:Aguirre Gil de Biedma, Esperanza; Partido Popular; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -60 p. - 


Esperanza Aguirre Gil de Biedma (20/11/2003 - 19/07/2007) (PP). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, celebrada los días 19 y 20 de Noviembre de 2003 7ª Legislatura (2003 - 2007)
Aguirre Gil de Biedma, Esperanza;Asamblea de Madrid
Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid.Data:2003

Matèries:Aguirre Gil de Biedma, Esperanza; Partido Popular; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -72 p. - 


Euskadi - País Basc: resultats electorals des de 1980 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia és la Llei Orgànica 3/1979 de 18 de desembre publicada al BOE núm. 306 de 22 de desembre de 1979.
PDF -3 p. - 


Euskadi - País Vasco: resultados electorales desde 1980 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía es la Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre publicada en el BOE núm. 306 de 22 de diciembre de 1979.
PDF -2 p. - 


Extremadura: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de Extremadura es la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero publicada en el BOE núm. 49, de 26 de febrero de 1983. El Estatuto fue modificado mediante la Ley Orgánica 8/1994, de 24 de marzo de 1994 publicada en el BOE núm. 72, de 25 de marzo de 1994. La última modificación del Estatuto se produjo el año 1999 mediante la Ley Orgánica 12/1999, de 6 de mayo, de reforma de la Ley Ogánica 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Extremadura. Publicada en el BOE núm. 109, de 7 de mayo de 1999.
PDF -2 p. - 


Extremadura: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia d'Extremadura és la Llei Orgànica 1/1983, de 25 de febrer publicada al BOE núm. 49, de 26 de febrer de 1983. L'Estatut fou modificat amb la Llei Orgànica 8/1994, de 24 de març de 1994 publicada al BOE núm. 72, de 25 de març de 1994. La darrera modificació de l'Estatut es va produir l'any 1999 amb la Llei Orgànica 12/1999, de 6 de maig, de reforma de la Llei Orgànica 1/1983, de 25 de febrer, de l'Estatut d'Autonomia d'Extremadura. Publicada al BOE núm. 109, de 7 de maig de 1999.
PDF -2 p. -