Canarias: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de Canarias es la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto publicada en el BOE núm. 195, de 16 de agosto de 1982. La modificación del Estatuto se produjo mediante la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre publicada en el BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 1996.
PDF -3 p. - 


Canàries: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia de Canàries és la Llei Orgànica 10/1982, de 10 d'agost publicada al BOE núm. 195, de 16 d'agost de 1982. La modificació de l'Estatut es va produir amb la Llei Orgànica 4/1996, de 30 de desembre publicada al BOE núm. 315, de 31 de desembre de 1996.
PDF -3 p. - 


Cantabria: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de Cantabria es la Ley Orgánica de 8/1981, de 30 de diciembre publicada en el BOE núm. 9 de 11 de enero de 1982. La primera modificación estatutaria se produjo en 1991, publicada en el BOE, núm. 63 del 14 de marzo de 1991. La segunda modificación estatutaria se plasmó en la Ley Orgánica 2/1994, de 24 de marzo de 1994 publicada en el BOE núm. 72, de 25 de marzo de 1994. La última. La tercera modificación estatutaria se produjo mediante la Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre de 1998 publicada en el BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1998.
PDF -2 p. - 


Cantàbria: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia de Cantàbria és la Llei Orgànica 8/1981, de 30 de desembre publicada al BOE núm. 9 de dia 11 de gener de 1982. La primera modificació estatutària fou l'any 1991, publicada al BOE, núm. 63 de 14 de març de 1991. La segona modificació estatutària apareix a la Llei Orgànica 2/1994, de 24 de març de 1994 publicada al BOE núm. 72, de 25 de març de 1994. La tercera modificació estatutària fou a la Llei Orgànica 11/1998, de 30 de desembre de 1998 publicada al BOE núm. 313, de 31 de desembre de 1998.
PDF -2 p. - 


Carles Puigdemont i Casamajó (10/01/2016 -27/10/2017) (JxSi). Discurs d'investidura: Sessió Plenària número 7, celebrada el dia 10 de Gener de 2016 11ª Legislatura (2016 - 2018)
Puigdemont i Casamajó, Carles;Parlament de Catalunya
Diari de Sessions del Parlament de Catalunya.Data:2016

Matèries:Puigdemont i Casamajó, Carles; Junts pel Sí; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -53 p. - 


Carles Puigdemont i Casamajó (10/01/2016 -27/10/2017) (JxSi). Discurs d'investidura: Sessió Plenària número 7, celebrada el dia 10 de Gener de 2016 11ª Legislatura (2016 - 2018)
Puigdemont i Casamajó, Carles;Parlament de Catalunya
Diari de Sessions del Parlament de Catalunya.Data:2016

Matèries:Puigdemont i Casamajó, Carles; Junts pel Sí; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -53 p. - 


Carlos Collado Mena (20/07/1987 - 21/06/1991) (PSOE). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, celebrada el día 17 de Julio de 1987 2ª Legislatura (1987 - 1991)
Collado Mena, Carlos;Asamblea Regional de Murcia
Diario de Sesiones del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia.Data:1987

Matèries:Collado Mena, Carlos; Partido Socialista Obrero Español; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -85 p. - 


Carlos Collado Mena (21/06/1991 - 27/04/1993) (PSOE). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, celebrada los días 20 y 21 de Junio de 1991 3ª Legislatura (1991 - 1995)
Collado Mena, Carlos;Asamblea Regional de Murcia
Diario de Sesiones del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia.Data:1991

Matèries:Collado Mena, Carlos; Partido Socialista Obrero Español; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -85 p. - 


Carlos Collado Mena (28/03/1984 - 20/07/1987) (PSOE). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 16, celebrada el día 27 de Marzo de 1984 1ª Legislatura (1983 - 1987)
Collado Mena, Carlos;Asamblea Regional de Murcia
Diario de Sesiones del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia.Data:1984

Matèries:Collado Mena, Carlos; Partido Socialista Obrero Español; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -53 p. - 


Carlos Garaikoetxea Urriza (11/04/1984 - 23/01/1985) (PNV). Inbestidura diskurtsoa: 1984garreneko Jorrailaren 11n Egindako bigarren Osoko Bilkura 2ª Legislatura (1984 - 1987)
Garaikoetxea Urriza, Carlos;Eusko Legebiltzarra
Diario de Sesiones del Parlamento Vasco.Data:1984

Matèries:Garaikoetxea Urriza, Carlos; Partido Nacionalista Vasco; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
unknown


Carlos Garaikoetxea Urriza (11/04/1984 - 23/01/1985) (PNV). Inbestidura diskurtsoa: 1984garreneko Jorrailaren 11n Egindako bigarren Osoko Bilkura 2ª Legislatura (1984 - 1987)
Garaikoetxea Urriza, Carlos;Eusko Legebiltzarra
Diario de Sesiones del Parlamento Vasco.Data:1984

Matèries:Garaikoetxea Urriza, Carlos; Partido Nacionalista Vasco; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
unknown


Carlos Garaikoetxea Urriza (17/10/1980 - 11/04/1984) (PNV). Inbestidura diskurtsoa: 1980garreneko Urriaren 15 ospatua 16 eta 17 Egindako bigarren Osoko Bilkura 1ª Legislatura (1980 - 1984)
Garaikoetxea Urriza, Carlos;Eusko Legebiltzarra
Diario de Sesiones del Parlamento Vasco.Data:1980

Matèries:Garaikoetxea Urriza, Carlos; Partido Nacionalista Vasco; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -441 p. - 


Carlos Garaikoetxea Urriza (17/10/1980 - 11/04/1984) (PNV). Inbestidura diskurtsoa: 1980garreneko Urriaren 15 ospatua 16 eta 17 Egindako bigarren Osoko Bilkura 1ª Legislatura (1980 - 1984)
Garaikoetxea Urriza, Carlos;Eusko Legebiltzarra
Diario de Sesiones del Parlamento Vasco.Data:1980

Matèries:Garaikoetxea Urriza, Carlos; Partido Nacionalista Vasco; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -441 p. - 


Castella - La Manxa: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia de Castella-la Manxa és la Llei Orgànica 9/1982, de 10 d'agost publicada al BOE núm. 195, de 16 d'agost de 1982. La segona modificació estatutària es va produir amb la Llei Orgànica 7/1994, de 24 de març de 1994 publicada el BOE núm. 72, de 25 de març de 1994. La darrera modificació és la Llei Orgànica 3/1997, de 3 de juliol de 1997 publicada al BOE núm. 159, de 4 de juliol de 1997.
PDF -2 p. - 


Castella i Lleó: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia de Castella i Lleó és la Llei Orgànica 4/1983, de 25 de febrer publicada en el BOE núm. 52, de 2 de març de 1983. L'Estatut va ser modificat mitjançant la Llei Orgànica 14/2007, de 30 de novembre, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Castella i Lleó, publicada en el BOE núm. 288 de l'1 de desembre de 2007.
PDF -2 p. - 


Castilla - La Mancha: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha es la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto publicada en el BOE núm. 195, de 16 de agosto de 1982. La segunda modificación estatutaria se produjo mediante la Ley Orgánica 7/1994, de 24 de marzo de 1994 publicada en el BOE núm. 72, de 25 de marzo de 1994. La última modificación es la Ley Orgánica 3/1997, de 3 de julio de 1997 publicada en el BOE núm. 159, de 4 de julio de 1997.
PDF -2 p. - 


Castilla y León: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de Castilla y León es la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero publicada en el BOE núm. 52, de 2 de marzo de 1983. El Estatuto fue modificado mediante la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, publicada en el BOE núm. 288 del 1 de diciembre de 2007.
PDF -2 p. - 


Cataluña: resultados electorales desde 1980 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de Cataluña es la Ley Orgánica 4/1979 de 18 de diciembre publicada en el BOE núm. 306 de 22 de diciembre de 1979. El Estatuto de Autonomia de Cataluña fue modificado mediante la Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio de Reforma del Estatuto de Autonomia de Cataluña publicada en el BOE núm. 172 de 20 de julio de 2006.
PDF -3 p. - 


Catalunya: resultats electorals des de 1980 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia de Catalunya és la Llei Orgànica 4/1979 de 18 de desembre publicada en el BOE núm. 306 de 22 de desembre de 1979. L'Estatut de Autonomia de Catalunya va ser modificat mitjançant la Llei Orgànica 6/2006 de 19 de juliol de Reforma de l'Estatut de Autonomia de Catalunya publicada en el BOE núm. 172 de 20 de juliol de 2006.
PDF -3 p. - 


Comunidad de Madrid: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de Madrid es la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero publicada en el BOE núm. 51, de 1 de marzo de 1983. La segunda modificación se plamsó en la Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo de 1994 publicada en el BOE núm. 72, de 25 de marzo de 1994. La última modificación se produjo mediante la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio de 1998 publicada en el BOE núm. 162, de 8 de julio de 1998.
PDF -2 p. - Comunidad Valenciana: resultados electorales desde 1983 hasta la actualidad
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana es la Ley Orgánica de 5/1982, de 1 de julio publicada en el BOE núm. 146 de 10 de julio de 1982. La primera modificación data de 1991. La segunda modificación del Estatuto es la Ley Orgánica 4/1994, de 24 de marzo de 1994, BOE núm. 72, de 25 de marzo. La modificación más reciente se hizo mediante la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, publicada en el BOE núm. 86 de 11 de abril de 2006.
PDF -3 p. - 


Comunitat de Madrid: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia de Madrid és la Llei Orgànica 3/1983, de 25 de febrer publicada al BOE núm. 51, de dia 1 de març de 1983. La segona modificació va aparèixer a la Llei Orgànica 10/1994, de 24 de març de 1994 publicada al BOE núm. 72, de 25 de març de 1994. La darrera modificació es va produir amb la Llei Orgànica 5/1998, de 7 de juliol de 1998 publicada al BOE núm. 162, de 8 de juliol de 1998.
PDF -2 p. - Comunitat Valenciana: resultats electorals des de 1983 fins a l'actualitat
Centre d'Estudis i Documentació Contemporània
(cat) Resultats electorals als Parlaments de les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Resultados electorales en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas de España. Data: 2019

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana és la Llei Orgànica de 5/1982, d'1 de juliol publicada en el BOE núm. 146 de 10 de juliol de 1982. La primera modificació data de 1991. La segona modificació de l'Estatut és la Llei Orgànica 4/1994, de 24 de març de 1994, BOE núm. 72, de 25 de març. La modificació més recent es va fer mitjançant la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, publicada en el BOE núm. 86 d'11 d'abril de 2006.
PDF -3 p. - 


Cristina Cifuentes Cuencas (24/06/2015 -25/04/2018) (PP). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, celebrada los días 23 y 24 de Junio de 2015 10ª Legislatura (2015 - )
Cifuentes Cuencas, Cristina;Asamblea de Madrid
Diario de Sesiones de la Asamblea de Madrid.Data:2015

Matèries:Cifuentes Cuencas, Cristina; Partido Popular; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -112 p. - 


Cristòfol Soler Cladera (28/07/1995 - 14/06/1996) (PP). Discurs d'investidura: Sessió Plenària celebrada els dies 27 i 28 de Juliol de 1995 4ª Legislatura (1995 - 1999)
Soler Cladera, Cristòfol;Parlament de les Illes Balears
Diari de Sessions del Ple del Parlament de les Illes Balears.Data:1995

Matèries:Soler Cladera, Cristòfol; Partido Popular; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -41 p. - 


Cristòfol Soler Cladera (28/07/1995 - 14/06/1996) (PP). Discurs d'investidura: Sessió Plenària celebrada els dies 27 i 28 de Juliol de 1995 4ª Legislatura (1995 - 1999)
Soler Cladera, Cristòfol;Parlament de les Illes Balears
Diari de Sessions del Ple del Parlament de les Illes Balears.Data:1995

Matèries:Soler Cladera, Cristòfol; Partido Popular; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -41 p. -