Bibliografia general
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Bibliografía sobre las Comuninades Autónomas del Estado Español. Data: 2018

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:Abstract not available
PDF -24 p. - 


Bibliografia sobre Andalusia
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Bibliografía sobre las Comuninades Autónomas del Estado Español. Data: 2018

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:Abstract not available
PDF -3 p. - 


Bibliografia sobre Aragó
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Bibliografía sobre las Comuninades Autónomas del Estado Español. Data: 2018

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:Abstract not available
PDF -2 p. - 


Bibliografia sobre Canàries
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Bibliografía sobre las Comuninades Autónomas del Estado Español. Data: 2018

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:Abstract not available
PDF -2 p. - 


Bibliografia sobre Cantàbria
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Bibliografía sobre las Comuninades Autónomas del Estado Español. Data: 2018

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:Abstract not available
PDF -2 p. - 


Bibliografia sobre Castella i Lleó
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Bibliografía sobre las Comuninades Autónomas del Estado Español. Data: 2018

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:Abstract not available
PDF -2 p. - 


Bibliografia sobre Castella- La Manxa
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Bibliografía sobre las Comuninades Autónomas del Estado Español. Data: 2018

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:Abstract not available
PDF -2 p. - 


Bibliografia sobre Catalunya
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Bibliografía sobre las Comuninades Autónomas del Estado Español. Data: 2018

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:Abstract not available
PDF -6 p. - 


Bibliografia sobre el Principat d'Astúries
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Bibliografía sobre las Comuninades Autónomas del Estado Español. Data: 2018

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:Abstract not available
PDF -1 p. - 


Bibliografia sobre Euskadi / País Basc
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Bibliografía sobre las Comuninades Autónomas del Estado Español. Data: 2018

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:Abstract not available
PDF -5 p. - 


Bibliografia sobre Extremadura
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Bibliografía sobre las Comuninades Autónomas del Estado Español. Data: 2018

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:Abstract not available
PDF -2 p. - 


Bibliografia sobre Galícia
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Bibliografía sobre las Comuninades Autónomas del Estado Español. Data: 2018

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:Abstract not available
PDF -3 p. - 


Bibliografia sobre la Comunitat de Madrid
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Bibliografía sobre las Comuninades Autónomas del Estado Español. Data: 2018

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:Abstract not available
PDF -1 p. - Bibliografia sobre la Comunitat Valenciana / País Valencià
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Bibliografía sobre las Comuninades Autónomas del Estado Español. Data: 2018

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:Abstract not available
PDF -3 p. - 


Bibliografia sobre la Regió de Múrcia
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Bibliografía sobre las Comuninades Autónomas del Estado Español. Data: 2018

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:Abstract not available
PDF -2 p. - 


Bibliografia sobre La Rioja
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Bibliografía sobre las Comuninades Autónomas del Estado Español. Data: 2018

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:Abstract not available
PDF -3 p. - 


Bibliografia sobre les Illes Balears
Serra Busquets, Sebastià
(cat) Bibliografia sobre les Comunitats Autonòmiques de l'Estat Espanyol, (spa) Bibliografía sobre las Comuninades Autónomas del Estado Español. Data: 2018

Matèries:(eng) Political science; (cat) Ciències polítiques; (spa) Ciencias políticas

Nota | Note:Abstract not available
PDF -4 p. -