Xerardo Fernández Albor (08/01/1982 - 21/02/1986) (AP). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, celebrada o día 7 de Xaneiro de 1982 1ª Legislatura (1982 - 1986)
Fernández Albor, Xerardo;Parlamento de Galicia
Diario de Sesións do Parlamento de Galicia.Data:1982

Matèries:Fernández Albor, Xerardo; Alianza Popular; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -62 p. - 


Xerardo Fernández Albor (21/02/1986 - 21/09/1987) (AP). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 3, celebrada o día 14 de Xaneiro de 1986 2ª Legislatura (1986 - 1990)
Fernández Albor, Xerardo;Parlamento de Galicia
Diario de Sesións do Parlamento de Galicia.Data:1986

Matèries:Fernández Albor, Xerardo; Alianza Popular; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -54 p. - 


Xerardo Fernández Albor (08/01/1982 - 21/02/1986) (AP). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, celebrada o día 7 de Xaneiro de 1982 1ª Legislatura (1982 - 1986)
Fernández Albor, Xerardo;Parlamento de Galicia
Diario de Sesións do Parlamento de Galicia.Data:1982

Matèries:Fernández Albor, Xerardo; Alianza Popular; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -62 p. - 


Xerardo Fernández Albor (21/02/1986 - 21/09/1987) (AP). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 3, celebrada o día 14 de Xaneiro de 1986 2ª Legislatura (1986 - 1990)
Fernández Albor, Xerardo;Parlamento de Galicia
Diario de Sesións do Parlamento de Galicia.Data:1986

Matèries:Fernández Albor, Xerardo; Alianza Popular; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -54 p. - 


Ximo Puig i Ferrer (25/06/2015 -16/05/2019) (PSOE). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, celebrada el día 25 de Junio de 2015 9ª Legislatura (2015 - )
Puig i Ferrer, Ximo;Corts Valencianes
Diari de Sessions de les Corts Valencianes.Data:2015

Matèries:Puig i Ferrer, Ximo; Partido Socialista Obrero Español; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -36 p. - 


Ximo Puig i Ferrer (25/06/2015 -16/05/2019) (PSOE). Discurso de investidura: Sesión Plenaria número 2, celebrada el día 25 de Junio de 2015 9ª Legislatura (2015 - )
Puig i Ferrer, Ximo;Corts Valencianes
Diari de Sessions de les Corts Valencianes.Data:2015

Matèries:Puig i Ferrer, Ximo; Partido Socialista Obrero Español; (eng) Political science; (eng) Presidents Inaugural addresses; (cat) Ciències polítiques; (cat) Presidents Discursos d'investidura; (spa) Ciencias políticas; (spa) Presidentes Discursos de investidura

Nota | Note:Abstract not available
PDF -36 p. -