Registro completo
Títol:   Dades Balears 1995
Autor/es:   Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Economia
Matèries en català:   Illes Balears ; Estadístiques
Matèries en anglès:   Balearic Islands (Spain) ; Statistics
Font:   Dades Balears, 1995
Identificador:   8460608603
Tipus de document:   info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:   all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess