Registro completo
Títol:   Dades Balears 1981
Autor/es:   Consell General Interinsular. Conselleria d'Economia i Hisenda. Servici d'Estadistica i Informàtica.
Matèries en català:   Illes Balears ; Estadístiques
Matèries en anglès:   Balearic Islands (Spain) ; Statistics
Font:   Dades Balears, 1981
Identificador:   PM 967-1982
Tipus de document:   info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:   all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess