Registro completo
Títol:   Dades Balears 1979
Autor/es:   Consell General Interinsular. Conselleria d'Economia i Hisenda. Servici d'Estudis Econòmics
Matèries en català:   Illes Balears ; Estadístiques
Matèries en anglès:   Balearic Islands (Spain) ; Statistics
Font:   Dades Balears, 1979
Identificador:   84 500-4074-4
Tipus de document:   info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:   all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess