ExaminaDades Balears 1979
Consell General Interinsular. Conselleria d'Economia i Hisenda. Servici d'Estudis Econòmics
ISSN:84 500-4074-4
Matèries en català:Illes Balears; Estadístiques
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain); Statistics
PDF -122 p. - 

Dades Balears 1980
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Institut Balear d'Economia
ISSN:84 500-5031-6
Matèries en català:Illes Balears; Estadístiques
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain); Statistics
PDF -211 p. - 

Dades Balears 1981
Consell General Interinsular. Conselleria d'Economia i Hisenda. Servici d'Estadistica i Informàtica.
ISSN:PM 967-1982
Matèries en català:Illes Balears; Estadístiques
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain); Statistics
PDF -315 p. - 

Dades Balears 1982
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Conselleria d'Economia i Hisenda
ISSN:PM 34-84
Matèries en català:Illes Balears; Estadístiques
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain); Statistics
PDF -340 p. - 

Dades Balears 1983
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Institut Balear d'Economia
ISSN:84 500-5031-6
Matèries en català:Illes Balears; Estadístiques
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain); Statistics
PDF -313 p. - 

Dades Balears 1984
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Institut Balear d'Economia
ISSN:84-7535-076-3
Matèries en català:Illes Balears; Estadístiques
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain); Statistics
PDF -351 p. - 

Dades Balears 1985
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Institut Balear d'Economia
ISSN:84-7535-102-6
Matèries en català:Illes Balears; Estadístiques
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain); Statistics
PDF -302 p. - 

Dades Balears 1986
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Institut Balear d'Economia
ISSN:84-85932-11-0
Matèries en català:Illes Balears; Estadístiques
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain); Statistics
PDF -377 p. - 

Dades Balears 1987
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Institut Balear d'Economia
ISSN:84-7535-166-2
Matèries en català:Illes Balears; Estadístiques
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain); Statistics
PDF -368 p. - 

Dades Balears 1988
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Economia
ISSN:84-7535-208-1
Matèries en català:Illes Balears; Estadístiques
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain); Statistics
PDF -370 p. - 

Dades Balears 1989
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Economia
ISSN:84-606-0555-8
Matèries en català:Illes Balears; Estadístiques
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain); Statistics
PDF -402 p. - 

Dades Balears 1990
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Economia
ISSN:84-60608603
Matèries en català:Illes Balears; Estadístiques
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain); Statistics
PDF -396 p. - 

Dades Balears 1991
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Economia
ISSN:84-60608603
Matèries en català:Illes Balears; Estadístiques
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain); Statistics
PDF -404 p. - 

Dades Balears 1992
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Economia
ISSN:84-60608603
Matèries en català:Illes Balears; Estadístiques
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain); Statistics
PDF -408 p. - 

Dades Balears 1993
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Economia
ISSN:84-60608603
Matèries en català:Illes Balears; Estadístiques
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain); Statistics
PDF -493 p. - 

Dades Balears 1994
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Economia
ISSN:84-60608603
Matèries en català:Illes Balears; Estadístiques
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain); Statistics
PDF -375 p. - 

Dades Balears 1995
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Economia
ISSN:8460608603
Matèries en català:Illes Balears; Estadístiques
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain); Statistics
PDF -360 p. - 

Dades Balears 1996
Govern Balear. Conselleria d'Economia i Hisenda. Direcció General d'Economia
ISSN:84-60608603
Matèries en català:Illes Balears; Estadístiques
Matèries en anglès:Balearic Islands (Spain); Statistics
PDF -356 p. -