Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

maria (10) isabel (6) martinez (7) gonzalez (9)


Aspectos penales de la extradición  - Martínez González, María Isabel
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1982, no. 3, pp. 119-132
Matèries en català: Extradició ; Dret.
Matèries en anglès: Extradition ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 8.68799 - 13 p. - Ver registro completo