Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

sune (1) llinas (1) emilio (1)


Hacia un concepto estructuralista del Derecho Administrativo  - Suné Llinàs, Emilio
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1986, no. 14, pp. 107-136
Matèries en català: Dret administratiu ; Dret.
Matèries en anglès: Administrative law ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 8.748459 - 27 p. - Ver registro completo