Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

caterina (1) vivern (1) mayrata (1)


Derecho y discrecionalidad  - Vivern Mayrata, Caterina
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1992, no. 18, pp. 133-144
Matèries en català: Discrecionalitat judicial ; Dret.
Matèries en anglès: Judicial discretion ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 8.748459 - 11 p. - Ver registro completo