Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

jimenez (2) cisneros (2) cid (1) javier (6) de (84) francisco (9)


Derechos fundamentales y libertades públicas susceptibles de ser protegidos mediante el Recurso de amparo  - Jiménez de Cisneros Cid, Francisco Javier
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1985, no. 10, pp. 143-166
Matèries en català: Drets civils ; Recurs d'empara ; Dret.
Matèries en anglès: Civil rights ; Amparo (Writ) ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 10.594744 - 21 p. - Ver registro completo