Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

pablo (2) coderch (1) salvador (1)


Dogmática jurídica y teoría de la legislación  - Coderch, Pablo Salvador
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1982, no. 3, pp. 079-100
Matèries en català: Legislació ; Dret.
Matèries en anglès: Legislation ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 8.545726 - 19 p. - Ver registro completo