Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

maria (10) jose (14) arpon (1) royo (1)


Proprietas: Un concepto individualizado del poder  - Royo Arpón, José María
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1985, no. 11, pp. 155-168
Matèries en català: 155-168 ; Dret.
Matèries en anglès: Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 9.804787 - 14 p. - Ver registro completo