Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

alejandro (2) moreno (3) menendez (3)


Principio de generalidad y poder tributario de las Comunidades Autónomas  - Menéndez Moreno, Alejandro
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1983, no. 6, pp. 175-186
Matèries en català: Dret financer ; Dret.
Matèries en anglès: Finance Law and legislation ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.852579 - 12 p. - Ver registro completo

El poder tributario de las Corporaciones locales  - Menéndez Moreno, Alejandro
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1984, no. 9, pp. 151-172
Matèries en català: Administració local Control estatal ; Dret.
Matèries en anglès: Local government State supervision ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.852579 - 22 p. - Ver registro completo