Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

antoni (3) ribas (6) font (1) i (5)


Personalitat juridica i organització de l'empresa (Assaig d'una proposta de política legislativa)  - Font i Ribas, Antoni
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1984, no. 9, pp. 061-104
Matèries en català: Personalitat (Dret) ; Dret.
Matèries en anglès: Personality (Law) ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 10.14235 - 44 p. - Ver registro completo