Cerca de text


15 documents rellevants a la consulta.

les (24) illes (24) derecho (24) universitat (24) facultad (24) de (84) balears (24)


Jurisprudencia de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca  - Facultad de Derecho. Universitat de les Illes Balears
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1983, no. 4, pp. 131-341
Matèries en català: Jurisprudència ; Dret.
Matèries en anglès: Jurisprudence ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.92749 - 210 p. - Ver registro completo

Procedimiento administrativo. Código civil  - Facultad de Derecho. Universitat de les Illes Balears
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1984, no. 8, pp. 183
Matèries en català: Dret civil ; Llibres Ressenyes ; Dret.
Matèries en anglès: Civil law ; Books Reviews ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.92749 - 1 p. - Ver registro completo

Jurisprudencia de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca  - Facultad de Derecho. Universitat de les Illes Balears
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1984, no. 9, pp. 203-335
Matèries en català: Jurisprudència Mallorca Palma ; Dret.
Matèries en anglès: Jurisprudence Spain Palma of Majorca ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.92749 - 132 p. - Ver registro completo

Jurisprudencia de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca  - Facultad de Derecho. Universitat de les Illes Balears
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1986, no. 13, pp. 169-316
Matèries en català: Jurisprudència Mallorca Palma ; Dret.
Matèries en anglès: Jurisprudence Spain Palma of Majorca ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.92749 - 146 p. - Ver registro completo

Jurisprudencia de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca  - Facultad de Derecho. Universitat de les Illes Balears
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1986, no. 14, pp. 169-332
Matèries en català: Llibres Ressenyes ; Dret.
Matèries en anglès: Jurisprudence Spain Palma of Majorca ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.92749 - 161 p. - Ver registro completo

Jurisprudencia de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca  - Facultad de Derecho. Universitat de les Illes Balears
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1985, no. 11, pp. 177-328
Matèries en català: Jurisprudència Mallorca Palma ; Dret.
Matèries en anglès: Jurisprudence Spain Palma of Majorca ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.92749 - 149 p. - Ver registro completo

Jurisprudencia de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca  - Facultad de Derecho. Universitat de les Illes Balears
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1984, no. 8, pp. 185-320
Matèries en català: Jurisprudència Mallorca Palma ; Dret.
Matèries en anglès: Jurisprudence Spain Palma of Majorca ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.92749 - 135 p. - Ver registro completo

Jurisprudencia de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca  - Facultad de Derecho. Universitat de les Illes Balears
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1984, no. 7, pp. 183-323
Matèries en català: Jurisprudència ; Dret.
Matèries en anglès: Jurisprudence ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.92749 - 139 p. - Ver registro completo

Jurisprudencia de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca  - Facultad de Derecho. Universitat de les Illes Balears
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1985, no. 10, pp. 177-326
Matèries en català: Jurisprudència Mallorca Palma ; Dret.
Matèries en anglès: Jurisprudence Spain Palma of Majorca ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.92749 - 148 p. - Ver registro completo

Jurisprudencia de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca  - Facultad de Derecho. Universitat de les Illes Balears
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1982, no. 3, pp. 161-332
Matèries en català: Jurisprudència ; Dret.
Matèries en anglès: Jurisprudence ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.92749 - 169 p. - Ver registro completo

Jurisprudencia de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca  - Facultad de Derecho. Universitat de les Illes Balears
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1982, no. 2, pp. 157-305
Matèries en català: Jurisprudència processal ; Dret.
Matèries en anglès: Procedure (Law) ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.92749 - 148 p. - Ver registro completo

Jurisprudencia de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca  - Facultad de Derecho. Universitat de les Illes Balears
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1986, no. 15, pp. 171-336
Matèries en català: Jurisprudència Mallorca Palma ; Dret.
Matèries en anglès: Jurisprudence Spain Palma of Majorca ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.92749 - 165 p. - Ver registro completo

Jurisprudencia de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca  - Facultad de Derecho. Universitat de les Illes Balears
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1983, no. 5, pp. 175-314
Matèries en català: Jurisprudència ; Dret.
Matèries en anglès: Jurisprudence ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.92749 - 139 p. - Ver registro completo

Jurisprudencia de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca  - Facultad de Derecho. Universitat de les Illes Balears
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1985, no. 12, pp. 117-348
Matèries en català: Jurisprudència Mallorca Palma ; Dret.
Matèries en anglès: Jurisprudence Spain Palma of Majorca ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.92749 - 229 p. - Ver registro completo

Jurisprudencia de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca  - Facultad de Derecho. Universitat de les Illes Balears
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1983, no. 6, pp. 193-321
Matèries en català: Jurisprudència Mallorca Palma ; Dret.
Matèries en anglès: Jurisprudence Spain Palma of Majorca ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.92749 - 127 p. - Ver registro completo