Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

joan (16) queralt (1) josep (3)


Algunas consideraciones en torno al delito de detenciones ilegales (arts. 184, 186 Y 194 CP)  - Queralt, Joan Josep
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1986, no. 13, pp. 085-104
Matèries en català: Detenció il·legal ; Dret.
Matèries en anglès: False imprisonment ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.331852 - 19 p. - Ver registro completo