Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'pascual' apareix 1 time
'miquel' apareix 8 vegades a 8 documents


Aproximación a las legislaciones deportivas nacionales  - Pascual, Miquel
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1992, no. 18, pp. 145-156
Matèries en català: Esports Dret i legislació ; Dret.
Matèries en anglès: Sports Law and legislation ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 6.3503337 - 10 p. - Ver registro completo