Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

'angel' apareix 7 vegades a 7 documents
'menendez' apareix 3 vegades a 3 documents


Antonio Mozo Seoane, La discrecionalidad de la Administración Pública en España. Análisis jurisprudencial, legislativo y doctrinal  - Menéndez Angel
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1984, no. 9, pp. 198-201
Matèries en català: Llibres Ressenyes ; Dret.
Matèries en anglès: Books Reviews ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 5.9907317 - 5 p. - Ver registro completo