Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

flaquer (1) joan (16) riutort (1)


A. Menéndez Menéndez, Derecho cambiario: Estudios sobre la Ley cambiaria y del cheque  - Flaquer Riutort, Joan
Font: Cuadernos de la Facultad de Derecho 1987, no. 16, pp. 353-355
Matèries en català: Llibres Ressenyes ; Dret.
Matèries en anglès: Books Reviews ; Law.
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resaltar els termes de la cerca en el document
Rellevància comparativa: 7.678426 - 3 p. - Ver registro completo