Cuadernos de la Facultad de Derecho


Cuadernos de la Facultad de Derecho

La Facultat de Dret edità des de l'any 1982 fins el 1993 la revista Cuadernos de la Facultad de Derecho. En aquest període es publicaren 18 números: des del primers números editats en l'època de la primitiva Universitat de Palma de Mallorca fins els darrers publicats ja en plena efervescència de l'actual Universitat. Fins el núm. 16, publicat el 1988, va estar dirigit per Gregorio Delgado del Rio, mentre que els dos darrers números, publicats el 1991 i 1992, estaren dirigits per Avel-lí Blasco Esteve.

Continguts

Aquesta col-lecció consta de 251 articles