Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     De nuevo sobre el principio de legalidad
Autor/es Boix Reig, Javier
Matèries en català: Dret.
Matèries en anglès: Law.
Font:  Cuadernos de la Facultad de Derecho 1986, no. 15, pp. 009-028
Identificador:  0212-0577
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess