Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Personalitat juridica i organització de l'empresa (Assaig d'una proposta de política legislativa)
Autor/es Font i Ribas, Antoni
Matèries en català: Personalitat (Dret) ; Dret.
Matèries en anglès: Personality (Law) ; Law.
Font:  Cuadernos de la Facultad de Derecho 1984, no. 9, pp. 061-104
Identificador:  0212-0577
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess