Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Procedimiento administrativo. Código civil
Autor/es Facultad de Derecho. Universitat de les Illes Balears
Matèries en català: Dret civil ; Llibres Ressenyes ; Dret.
Matèries en anglès: Civil law ; Books Reviews ; Law.
Font:  Cuadernos de la Facultad de Derecho 1984, no. 8, pp. 183
Identificador:  0212-0577
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess